Boeken

Op het snijvlak tussen wetenschap en filosofie

Duik in één van mijn boeken over het snijvlak tussen natuurwetenschap en filosofie, zoals 'Powers of Two' over de rol van informatie in het universum, of blijf op de hoogte van mijn nieuwe boek over wetenschap en Spinoza!

Powers of Two

met o.a. bijdragen van Spinozaprijswinnaars Erik Verlinde, Amina Helmi, Heino Falcke, en een voorwoord van Robbert Dijkgraaf!

Is everything Information? This is a tantalizing question that emerges in modern physics, life sciences, astronomy and in today’s information and technology-driven society.

In Powers of Two, expert authors undertake a unique expedition – in words and images – throughout the world (and scales) of information. The story resembles, in a way, the classic ‘Powers of Ten’ journey through space: from our scale to the macro and the micro worlds. However, by following Powers of Two through the world of information, a completely different and timely paradigm unfolds. Every power of two (1, 2, 4, 8, …) tells us a different story: starting from the creation of the very first bit at the Big Bang and the evolution of life, through 50 years of computational science, and finally into deep space, describing the information in black holes and even in the entire universe and beyond. All this to address one question: Is our universe made of information?

In this book, we experience the Information Universe in nature and in our society, and see how information lies at the very foundation of our understanding of the Universe.

Mijn volgende project!

Ik schrijf nu mijn eigen boek over wetenschap en zingeving!
Werktitel: Spinoza's Multiversum

Het persoonlijke verhaal over mijn worsteling tussen natuurwetenschap en zingeving, en de antwoorden die ik vond bij de filosoof van de blijdschap.

Iedere dag worden we weer wakker, staan we op, gaan we naar ons werk en weer naar huis. Zo jakkeren we door onze levens op weg naar… wat eigenlijk? Geluk? Verbinding? Zin? Hebben we de hoop daarop niet meer dan honderd jaar geleden opgegeven, toen we God dood verklaarden en ons wereldbeeld toevertrouwden aan de wetenschap? Als we realistisch zijn, weten we dat ons aan het einde van de rit niets anders wacht dan de dood; het oneindige zwarte gat waaruit niets ooit ontsnapt. De wetenschap zal ons niet helpen… of toch?

Is het niet juist de scheikunde die ons vertelt dat wij allemaal uit dezelfde zeven elementen bestaan, die volgens de astronomie gecreëerd zijn in het gloeiende centrum van een ster? Vertelt de biologie ons niet dat we met elkaar, onze voorouders en al het leven verbonden zijn door miljarden jaren evolutie? Hebben we niet onze planeet gemeen, en onze ster: de zon, die in het heelal even uniek is als één zandkorrel op alle stranden van de aarde? Volgens de kosmologie hebben we misschien zelfs dat ene universum gemeen dat, uit oneindig vele, precies de juiste natuurwetten heeft om ons leven mogelijk te maken. En juist de bakens van de moderne natuurkunde: de quantummechanica en algemene relativiteitstheorie, tonen aan dat de manier waarop wij tijd ervaren, als een onverbiddelijke stroom van onze geboorte naar onze dood, een door ons brein gecreëerde illusie is. Wat betekent dit allemaal voor ons leven?

Als sterrenkundige die opgroeide in een gelovig gezin neem ik de lezer mee in mijn levenslange worsteling met existentiële vragen. Gelukkig kom erachter dat ik niet de eerste ben die hierover diep heeft nagedacht. Filosoof Baruch de Spinoza, vader van de Verlichting, werkte vierhonderd jaar geleden al uit hoe wij verbinding, zin, en zelfs geluk kunnen vinden in onze eenheid met een oneindig multiversum waaruit alles wat gedacht kan worden ontstaat, en dat hij ‘God’ durfde te noemen. Het is een duizelingwekkend moderne filosofie, die tegelijkertijd verrassende gelijkenissen vertoont met oeroude mystieke tradities; met name die van de Advaita (‘non-dualiteit’) die stelt dat elke tweedeling, inclusief die tussen onszelf en het heelal, een illusie is.

Dit boek is naast een wetenschappelijke beschouwing van de allernieuwste inzichten uit de moderne kosmologie, biologie en neurologie tevens een diep persoonlijke zoektocht èn een reis langs westerse en oosterse mystieke filosofieën. Vooral in deze tijd kan de driehoeks-verhouding tussen wetenschap, filosofie en zingeving onze blik verwijden van de waanzin van alledag naar de peilloze diepten van ruimte en tijd, en uiteindelijk naar wie wij werkelijk zijn.

Wilt u een seintje als mijn boek af is?

Vul hier uw naam en e-mailadres in als u een eenmalige notificatie wilt ontvangen als mijn boek gepubliceerd is.
U ontvangt verder géén spam of nieuwsbrieven
, enkel een bericht over het verschijnen van mijn boek :).